OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng nào của nghĩa quân Tây Sơn đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của quân Xiêm NĂM 1785? 

  • A. 
   Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba.
  • B. 
   Chiến thắng Chi Lăng. 
  • C. 
   Chiến thắng Xương Giang. 
  • D. 
   Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  SGK 10 trang 117-NĂM 1785, Nguyễn Huệ đã tổ chức trận Rạch Ngầm-Xoài Mút đánh tan quân Xiêm xâm lược.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279089

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF