OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, chính quyền Mĩ - Diêm tập trung nhiều nhất vé 

  • A. 
   dồn dân lập “ấp chiến lược”.
  • B. 
   mở các cuộc hành quân “tìm diệt” vào vùng “đất thành Việt Cộng”. 
  • C. 
   mở rộng quy mô đánh phá miền Bắc. 
  • D. 
   xây dựng lực lượng quân đội Sài Gòn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dồn dân lập “ấp chiến lược” được coi là “xương sống” của chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279122

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON