OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quyền lực trong xã hội cổ đại Địa Trung Hải thuộc về ai?

  • A. 
   Nhà vua.           
  • B. 
   Quý tộc. 
  • C. 
   Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn. 
  • D. 
    Đại hội Công dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quyền lực trong xã hội cổ đại Địa Trung Hải thuộc về chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279097

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF