ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong giai đoạn 1965 – 1968 là gì? 

  • A. 
   Chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ. 
  • B. 
   Đảm bảo giao thông vận tải thường xuyên thông suốt, phục vụ chiến đấu, sản xuất và đời sống. 
  • C. 
   Vừa chiến đấu, vừa sản xuất và thực hiện nhiệm vụ hậu phương lớn.
  • D. 
   Hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong giai đoạn 1965 – 1968 là vừa chiến đấu vừa sản xuất để thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279123

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF