ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm chung của Hiệp ước Bali (của tổ chức ASEAN) và Định ước Henxinki (của Mĩ, Canada và 33 nước châu Âu) là 

  • A. 
   xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước. 
  • B. 
   khẳng định sự bền vững của đường biên giới giữa các quốc gia. 
  • C. 
   hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lƿnh vực kinh tế, vĕn hóa, xã hội. 
  • D. 
   tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong lƿnh vực khoa học - kỹ thuật. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  *Hiệp ước Bali (1976) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN:

  + Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

  + Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vǜ lực với nhau.

  + Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.

  + Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lƿnh vực kinh tế, vĕn hóa, xã hội.

  *Định ước Henxinki (1975) khẳng định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các quốc gia và sự hợp tác giữa các nước.

  => Điểm chung của Hiệp ước Bali (1976) và Định ước Henxinki là đều xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279106

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF