ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á 

  • A. 
   hầu hết bị biến thành thuộc địa.
  • B. 
   phát triển mạnh theo con đường tư bản chủ nghĩa. 
  • C. 
   bước vào thời kì khủng hoảng toàn diện. 
  • D. 
   bước vào thời kì khủng hoảng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  SGK 11 trang 17– Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu - Mĩ (tr lệ thuộc nhiều mặt).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279091

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF