ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất của vĕn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là

  • A. 
   tôn giáo và chữ viết.  
  • B. 
   văn hóa.
  • C. 
    tôn giáo.   
  • D. 
   chữ viết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất của vĕn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là tôn giáo và chữ viết (chủ yếu khu vực Đông Nam Á): Tôn giáo (hầu hết Đông Nam Á) bị ảnh hưởng bởi Phật giáo; chữ viết - chữ Phạn (nền vĕn hóa Chĕmpa, chữ viết Cam-pu-chia,...).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279087

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF