OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hệ tư tưởng tôn giáo nào được du nhập vào nước ta trong các thế kỉ XVI-XVII? 

  • A. 
   Đạo giáo.     
  • B. 
   Nho giáo.    
  • C. 
   Phật giáo.  
  • D. 
   Thiên Chúa giáo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  SGK 10 trang 121- Thế kỉ XVI - XVIII nhiều giáo sƿ đạo Thiên Chúa phương | Tây theo các thuyền buôn nước ngoài vào Việt Nam truyền đạo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279090

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF