OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu là 

  • A. 
   mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Đông Nam Á. 
  • B. 
   tiến hành chiến tranh tái chiếm thuộc địa. 
  • C. 
   liên minh chặt chẽ với Mĩ. 
  • D. 
   liên minh chặt chẽ với Nhật Bản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu từ sau chiến tranh là liên minh chặt chẽ với Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279104

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF