OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vào tháng 3/1921, Lênin đã đề xướng thực hiện chính sách gì để cứu vãn tình hình nước Nga? 

  • A. 
   Tập thể hóa nông nghiệp.     
  • B. 
   Cộng sản thời chiến. 
  • C. 
   Kinh tế mới.           
  • D. 
   Sắc lệnh ruộng đất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vào tháng 3/1921, Lênin đã đề xướng thực hiện Chính sách kinh tế mới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260183

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF