OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra chủ yếu ở 

  • A. 
   châu Á, châu Âu và Mỹ Latinh.   
  • B. 
   châu Á, châu Âu, châu Phi và Mỹ Latinh.
  • C. 
   châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.     
  • D. 
   châu Á, châu Phi và châu Âu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong lịch sử thế giới hiện đại (1917 trở đi), phong trào giải phóng dân tộc diễn ra chủ yếu ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260123

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON