OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là yếu tố quyết định hàng đầu để Việt Nam thích nghi và tham gia xu thể toàn cầu hóa thành công? 

  • A. 
   Ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học - kĩ thuật. 
  • B. 
   Tận dụng nguồn vốn và kĩ thuật từ bên ngoài. 
  • C. 
   Đẩy mạnh việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
  • D. 
   Chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức là yếu tố quyết định hàng đầu để Việt Nam thích nghi và tham gia xu thể toàn cầu hóa thành công.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260204

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON