ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản thúc đẩy kinh tế các nước Tây Âu phát triển lả 

  • A. 
   nhà nước đóng vai trò lớn trong việc quản lý, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế. 
  • B. 
   áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại vào trong sản xuất. 
  • C. 
   tận dụng các cơ hội bên ngoài để phát triển kinh tế. 
  • D. 
   sự nỗ lực bóc lột của các nhà tư bản đối với công nhân trong nước và nước ngoài. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong các nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai thì việc áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại vào trong sản xuất để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, thúc đẩy kinh tế phát triển là nguyên nhân cơ bản nhất. Nhờ việc áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất mà Tây Âu đã nhanh chóng vượt ra khỏi sự tàn phá của chiến tranh và phát triển mạnh mẽ, trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260144

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF