ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong bối cảnh thế giới bị phân chia làm “hai cực”, “hai pheº nguyên tắc hoạt động nào được xem là có ý nghĩa thực tiễn nhất của Liên hợp quốc? 

  • A. 
   Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
  • B. 
   Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn trong Hội đồng Bảo an.
  • C. 
   Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết dân tộc. 
  • D. 
   Các thành viên không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong bối cảnh thế giới bị phân chia làm “hai cực”, “hai pheº nguyên tắc hoạt động được xem là có ý nghĩa thực tiễn nhất của Liên hợp quốc là chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn trong Hội đồng Bảo an. Với nguyên tắc này, tổ chức Liên hợp quốc sẽ không bị chi phối hay bị thao túng bởi các nước TBCN, các quyết định đưa ra phải được sự đồng thuận của 5 nước thành viên là Mĩ, Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260155

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF