ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi? 

  • A. 
   Năm 1994, Nen-xơn Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi. 
  • B. 
   Năm 1960, được ghi nhận là "Năm châu Phi". 
  • C. 
   Năm 1975, thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggola. 
  • D. 
   Năm 1962, Angiêri giành được độc lập. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sự kiện đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi là thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggola năm 1975.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260210

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF