OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á tử nửa sau thế kỉ XX là 

  • A. 
   Hàn Quốc.    
  • B. 
   Nhật Bản.      
  • C. 
   Trung Quốc. 
  • D. 
   Thái Lan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á tử nửa sau thế kỉ XX là Hàn Quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260220

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF