OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trật tự hai cực lanta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào? 

  • A. 
   Liên Xô và Pháp.     
  • B. 
   Liên Xô và Mĩ.  
  • C. 
   Nga và Mĩ.      
  • D. 
   Mĩ và Anh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trật tự hai cực lanta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc là Mĩ và Liên Xô.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260219

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON