ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh lạnh, dưới tác động của cách mạng khoa học - kĩ thuật, hầu hết các nước ra sức điều chỉnh chiến lược 

  • A. 
   lấy chính trị làm trọng tâm.   
  • B. 
   lấy kinh tế làm trọng tâm. 
  • C. 
   lấy văn hoá, giáo dục làm trọng tâm.    
  • D. 
   lấy quân sự làm trọng tâm. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau Chiến tranh lạnh, dưới tác động của cách mạng khoa học - kĩ thuật, hầu hết các nước ra sức điều chỉnh chiến lược lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260118

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF