ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm chung trong nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc (1945), Định ước Henxinki (8 - 1975) và Hiệp ước Bali (2 - 1946) là gì? 

  • A. 
   Thúc đẩy nhanh việc hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục. 
  • B. 
   Tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho các nước đang phát triển. 
  • C. 
   Ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 
  • D. 
   Duy trì nền hòa bình và an ninh trên phạm vi toàn thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Đáp án A loại vì nội dung hợp tác giáo dục, văn hóa không có trong nội dung của Định ước Henxinki (8 - 1975).

  - Đáp án B loại vì nội dung này không có trong nội dung của Hiệp ước Bali và Định ước Henxinki.

  - Đáp án C chọn vì điểm chung trong nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc (1945), Định ước Henxinki (8 - 1975) và Hiệp ước Bali (2 - 1946) là đều ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  - Đáp án D loại vì nội dung này không có trong nội dung của Hiệp ước Bali.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260130

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF