ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Pháp dẫn đến sự ra đời của những giai cấp mới nào? 

  • A. 
   Tư sản, tiểu tư sản.         
  • B. 
   Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản. 
  • C. 
   Nông dân, công nhân, địa chủ phong kiến.  
  • D. 
   Nông dân, công nhân, tư sản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án B, C, D loại vì trong xã hội Việt Nam, giai cấp nông dân và địa chủ là giai cấp có từ trước.

  - Đáp án A chọn vì bên cạnh hai giai cấp cũ là nông dân và địa chủ thì trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam xuất hiện thêm giai cấp mới là tư sản và tiểu tư sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260205

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF