ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa quan trọng nào sau đây? 

  • A. 
   Đưa Trung Quốc trở thành một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á. 
  • B. 
   Lật đổ chế độ phong kiến và đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do. 
  • C. 
   Đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung Quốc hoàn thành triệt để. 
  • D. 
   Hoàn thành xong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sau nhiều thập kỉ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án B loại vì chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã bị lật đổ bởi cách mạng Tân Hợi năm 1911.

  - Đáp án C, D loại vì cuộc cách mạng Trung Quốc năm 1949 là cuộc cách mạng mang tính dân tộc dân chủ nhưng không mang tính nhân dân vì đây là cuộc nội chiến giữa hai bên là Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260160

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF