OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Tây Âu có xu hướng đẩy mạnh liên kết khu vực vì lí do nào sau đây? 

  • A. 
   Chịu tác động bởi cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại. 
  • B. 
   Muốn xây dựng một mô hình nhà nước có bản sắc ở châu Âu. 
  • C. 
   Bị cạnh tranh quyết liệt bởi các nền kinh tế Mĩ và Nhật Bản. 
  • D. 
   Trình độ kinh tế của các nước châu Âu đang phát triển mạnh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các nước Tây Âu liên kết lại với nhau dựa trên cơ sở:

  - Các nước Tây Âu có chung nền văn minh, có nền kinh tế không cách biệt nhau lắm và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau.

  - Sự hợp tác là cần thiết nhằm mở rộng thị trường, phát triển kinh tế, ổn định chính trị của các nước thành viên.

  - Từ năm 1950, sau khi phục hồi, nền kinh tế bắt đầu phát triển nhanh, các nước Tây Âu muốn thoát dần khỏi sự lệ thuộc của Mĩ. Họ cần liên kết để cạnh tranh với các nước ngoài khu vực, đặc biệt là Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260200

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF