ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ 6 nước thảnh viên lên 10 nước không gặp phải trở ngại nào sau đây? 

  • A. 
   Sự đối đầu giữa ASEAN với ba nước Đông Dương. 
  • B. 
   Những tác động to lớn của cuộc Chiến tranh lạnh. 
  • C. 
   Những khác biệt về thể chế chính trị giữa các nước. 
  • D. 
   Thời gian giành được độc lập ở các nước khác biệt. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Nội dung các đáp án A, B, D là những trở ngại trong quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ 6 nước thảnh viên lên 10 nước.

  - Nội dung đáp án C không phải là trở ngại trong quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ 6 nước thảnh viên lên 10 nước. Ngay từ 5 nước thành viên sáng lập ASEAN ban đầu đã có sự khác biệt về thể chế chính trị. Trong đó: Inđônêxia, Philippin, Xingapo theo thể chế Cộng hòa, còn Malaixia và Thái Lan theo thể chế Quân chủ lập hiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260136

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF