ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là 

  • A. 
   Campuchia, Malaixia, Brunây.     
  • B. 
   Miến Điện, Việt Nam, Philippin. 
  • C. 
   Inđônêxia, Singapo, Malaixia.          
  • D. 
   Inđônêxia, Việt Nam, Lào. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260186

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF