ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bảo “Búa liềm” là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam? 

  • A. 
   Đông Dương Cộng sản đảng.   
  • B. 
   Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
  • C. 
   An Nam Cộng sản đảng.   
  • D. 
   Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bảo “Búa liềm” là cơ quan ngôn luận của tổ chức Đông Dương Cộng sản đảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260152

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF