OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức chính trị nào vào tháng 6/1925? 

  • A. 
   Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 
  • B. 
   Tân Việt Cách mạng đảng. 
  • C. 
   Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
  • D. 
   Hội Liên hiệp thuộc địa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức chính trị Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào tháng 6/1925.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260193

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON