OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là đúng về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928 - 1929? 

  • A. 
   Có tính thống nhất cao theo một đường lối chính trị đúng đắn tử đầu. 
  • B. 
   Giai cấp công nhân đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cuộc cách mạng. 
  • C. 
   Phát triển ngày càng mạnh mẽ và có một tổ chức lãnh đạo thống nhất. 
  • D. 
   Có sự liên kết chặt chẽ và trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đáp án A loại vì chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 thì phong trào đấu tranh của công nhân nói riêng và nhân dân ta nói chung mới có sự thống nhất cao theo một đường lối chính trị đúng đắn.

  - Đáp án B loại vì phải đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 thì mới chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cuộc cách mạng.

  - Đáp án C loại vì trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 thì phong trào công nhân vẫn chưa có tổ chức lãnh đạo thống nhất.

  - Đáp án D chọn vì phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928 – 1929 có sự sự liên kết chặt chẽ và trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260108

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON