OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây phản ánh quan hệ giữa Mỹ - Liên Xô (1945 - 1991) là không chính xác? 

  • A. 
   Hai bên có nhiều cuộc tiếp xúc từ đầu những năm 70. 
  • B. 
   Từ đối đầu đến hòa dịu, chấm dứt Chiến tranh lạnh. 
  • C. 
   Hai nước không còn đủ khả năng chạy đua vũ trang. 
  • D. 
   Hai bên luôn trong tình trạng bất đồng, căng thẳng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Nội dung các đáp án A, B, D loại vì đây là nhận định phản ánh đúng mối quan hệ giữa Mỹ - Liên Xô (1945 – 1991).

  - Nội dung đáp án C phản ánh không đúng mối quan hệ giữa Mỹ - Liên Xô (1945 – 1991) vì Mĩ là nước khởi đầu Chiến tranh lạnh sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Từ năm 1949 thì Chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới và chỉ đến khi nhận thấy cuộc chạy đua vũ trang trong Chiến tranh lạnh đã quá tốn kém và nếu tiếp tục sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò, vị trí của cả Mĩ và Liên Xô trên trường quốc tế thì hai nước này mới có sự hòa hoãn và dần đi đến kết thúc Chiến tranh lạnh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260196

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON