ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế (1945 - 1950), nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là 

  • A. 
   phá thế bao vây, cấm vận của Mỹ và các nước châu Âu. 
  • B. 
   hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp ở vùng nông thôn. 
  • C. 
   mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước Đông Nam Á. 
  • D. 
   xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế (1945 - 1950), nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260139

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF