OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một yếu tố tác động đến sự xuất hiện xu thể hòa hoãn Đông - Tây trong quan hệ quốc tế từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì? 

  • A. 
   Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
  • B. 
   Nhu cầu hợp tác giữa Liên Xô với các trung tâm kinh tế - tài chính lớn. 
  • C. 
   Những vấn đề tồn tại giữa hai nhà nước Đức từng bước được giải quyết. 
  • D. 
   Nhằm đối phó với các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới có tính chu kì. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một yếu tố tác động đến sự xuất hiện xu thể hòa hoãn Đông - Tây trong quan hệ quốc tế từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX là những vấn đề tồn tại giữa hai nhà nước Đức từng bước được giải quyết thông qua việc kí kết tại Bon Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. Nhờ đó, quan hệ căng thẳng ở châu Âu được giảm đi rõ rệt.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260157

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON