ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới đây về phong trào kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1873 là không đúng? 

  • A. 
   Bất chấp lệnh bãi binh của triều đình, tiếp tục kháng chiến chống Pháp. 
  • B. 
   Chủ động đứng lên chống Pháp với tinh thần dũng cảm, hình thức sáng tạo. 
  • C. 
   Ngay từ đầu, đã sát cánh với triều đình chống thực dân Pháp xâm lược. 
  • D. 
   Phong trào kháng chiến tuy lúc đầu diễn ra sôi nổi nhưng ngày càng lắng xuống. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Đáp án A loại vì từ năm 1858 khi Pháp mới nổ súng xâm lược nước ta thì triều đình vẫn cùng nhân dân kháng chiến chống Pháp. Chỉ sau khi Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862 thì triều đình mới ra lệnh bãi binh.

  - Đáp án B loại vì ban đầu đặt dưới sự lãnh đạo của triều đình, nhân dân chống Pháp dưới hình thức đấu tranh vũ trang.

  - Đáp án C chọn vì ngay từ khi Pháp nổ súng xâm lược thì nhân dân ta đã cùng với triều đình chống Pháp. Nhờ đó, ta đã bước đầu làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp ở mặt trận Đà Nẵng, sau đó là khiến kế hoạch này của Pháp thất bại hoàn toàn tại mặt trận Gia Định.

  - Đáp án D loại vì ngay cả khi triều đình lần lượt kí các hiệp ước bất bình đẳng đầu hàng Pháp thì nhân dân ta vẫn tiếp tục chống Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260198

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF