ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc lá 

  • A. 
   ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường. 
  • B. 
   trừng trị các hoạt động gây chiến tranh. 
  • C. 
   duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 
  • D. 
   thúc đẩy quan hệ thương mại tự do. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc lá duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260212

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF