OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một kết quả to lớn của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gi? 

  • A. 
   Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự hai cực lanta. 
  • B. 
   Đã góp phần vào quá trình khu vực hóa và toàn cầu hóa. 
  • C. 
   Làm thất bại âm mưu của Mỹ trong chiến lược toàn cầu. 
  • D. 
   Dẫn đến thay đổi căn bản trong quan hệ Đông - Tây. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án A chọn vì trật tự hai cực Ianta được hình thành từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai với 2 cực do Mĩ và Liên Xô đứng đầu. Trong đó, Liên Xô ủng hộ phong trào cách mạng, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Việc phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai giành thắng lợi đã tăng cường sức mạnh cho phe XHCN. Điều này góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự hai cực lanta.

  - Đáp án B loại vì toàn cầu hóa là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ diễn ra ở thế kỉ XX. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế khách quan, không phải kết quả của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  - Đáp án C loại vì phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh làm thất bại 1 trong 3 mục tiêu mà Mĩ đề ra trong chiến lược toàn cầu chứ không làm thất bại tất cả 3 mục tiêu. Mĩ vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược toàn cầu với mưu đồ làm bá chủ thế giới.

  - Đáp án D loại vì sự thay đổi căn bản trong quan hệ Đông – Tây xuất phát từ việc Mĩ và Liên Xô nhận thấy được không thể tiếp tục tình trạng Chiến tranh lạnh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260121

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON