ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiện nay Việt Nam đã hội nhập vào xu thế toàn cầu hóa bằng việc trở thành thành viên của 

  • A. 
   WTO, APEC.     
  • B. 
   UNESCO.   
  • C. 
   UNICEF.    
  • D. 
   NATO. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực. Trong đó có sự ra đời của các tổ chức như: IMF, WB, WTO, EU, NAFTA, AFTA, APEC, ASEM,…

  - Hiện nay Việt Nam đã hội nhập vào xu thế toàn cầu hóa bằng việc trở thành thành viên của WTO, APEC.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260113

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF