ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ chiến dịch Việt Bắc (1947) đến chiến dịch Biên giới (1950) được coi là một bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp vì

  • A. 
   làm cho Pháp chuyển sang đánh lâu dài với ta.
  • B. 
   ta giành được thế chủ động trên chiến trướng chính Bắc Bộ.
  • C. 
   âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bị thất bại.
  • D. 
   tạo cơ sở cho ta kết thúc sớm cuộc kháng chiến chống Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với chiến dịch Việt Bắc, ta đã đánh bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp => Chiến dịch Biên giới (1950) ta giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ => đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210817

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF