OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), sự kiện nào được coi là điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới đầu thế kỉ XX?

  • A. 
   làm nảy sinh lực lượng xã hội mới.
  • B. 
   mâu thuẫn xã hội gay gắt.
  • C. 
   sự chuyển biến vê kinh tế, xã hội.
  • D. 
   giai cấp công nhân ra đời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  làm nảy sinh lực lượng xã hội mới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210797

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF