OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc “cách mạng chất xám” có ý nghĩa như thế nào đối với Ấn Độ?

  • A. 
   Mở ra kỉ nguyên chinh phục vũ trụ.
  • B. 
   Đứng thứ mười trong những nước sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới.
  • C. 
   Khẳng định vị thế về sức mạnh hạt nhân của Ấn Độ.
  • D. 
   Đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mêm lớn nhất thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mêm lớn nhất thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210807

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON