OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 8/1961, Mĩ đề xướng việc tổ chức “Liên minh vì tiến bộ” với mục đích

  • A. 
   nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba.
  • B. 
   đối phó với phong trào giải phóng dân tộc.
  • C. 
   ngăn chặn nguy cơ thật bại ở miền Nam (Việt Nam).
  • D. 
   ngăn chặn sự lớn mạnh của Mĩ Latinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, Tháng 8-1961, Mĩ đề xướng việc tổ chức Liên minh vì tiến bộ để lôi kéo các nước Mĩ Latinh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210813

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON