OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đối với cách mạng Việt Nam, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) đánh dấu bước ngoặt gì mới với Đảng ta?

  • A. 
   Các nước xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với ta.
  • B. 
   Đổi tên và đưa Đảng ra hoạt động công khai.
  • C. 
   Thống nhất các mặt trận.
  • D. 
   Thành lập các chính đảng cộng sản riêng ở từng nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đổi tên và đưa Đảng ra hoạt động công khai.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210825

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON