OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm mới trong hình thức đấu tranh ở khu vực Mĩ Latinh so với châu Phi trong phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   kết hợp đấu tranh vũ trang với chính trị.
  • B. 
   sử dụng hình thức đấu tranh nghị trường.
  • C. 
   công khai bí mật với nửa công khai.
  • D. 
   kết hợp bãi công, nổi dậy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  kết hợp đấu tranh vũ trang với chính trị.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210786

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON