ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân căn bản nhất đưa kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là do

  • A. 
   lợi dụng chiến tranh làm giàu.
  • B. 
   các chính sách biện pháp điều tiết của Nhà nước.
  • C. 
   nhờ áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại.
  • D. 
   có lãnh thổ rộng, tài nguyên phong phú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai và nhanh chóng áp dụng nó vào sản xuất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210819

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON