OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I (Thời gian)

  II (Sự kiện)

  1.Tháng 3 – 1929

  a. Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập.

  2.Tháng 5 – 1929

  b. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện.

  3.Tháng 6 - 1929

  c. Đại hội lần thứ nhất của HộiViệt Nam cách mạng thanh niên.

  Chọn đáp án đúng thể hiện mối quan hệ giữa thời gian ơ cột I với sự kiện ở cột II.

  • A. 
   1a – 2c – 3b.
  • B. 
   1a – 2b – 3C.
  • C. 
   1b – 2c – 3A.
  • D. 
   1c – 2b – 3A.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  1a – 2b – 3C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210738

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON