ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sư kiện nào đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của Trung Quốc chính thức hoàn thành?

  • A. 
   Cuộc chiến tranh chống Nhật kết thúc thắng lợi.
  • B. 
   Cuộc nội chiến thất bại, lực lượng Quốc dân đảng phải rút chạy từ Đài Loan.
  • C. 
   Cuộc nội chiến kết thúc, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.
  • D. 
   Tưởng Giới Thạch phát động cuộc chiến tranh chống Đảng Cộng sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năm 1949 cuộc nội chiến ở Trung Quốc kết thúc, toàn bộ lục địa Trung Quốc được giải phóng, ngày 1/10/1949 nước CHND Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là chủ tịch Mao Trạch Đông, với thắng lợi này cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Trung Quốc đã hoàn thành

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210803

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF