ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu căn bản của ta khi quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) là

  • A. 
   tiêu diệt lực lượng địch ở đây, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.
  • B. 
   củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
  • C. 
   làm phá sản kế hoạch Nava.
  • D. 
   giành quyền chủ động trên chiến trường chính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 12-1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp, thông qua kế hoạch tác chiến của Bộ tổng tư lệnh và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt lực lượng địch ở đây, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210800

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON