OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tác động đến quan hệ quốc tế thông qua sự kiện nào?

  • A. 
   Hình thành trật tự hai cực Ianta.
  • B. 
   Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh giành được độc lập.
  • C. 
   Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành.
  • D. 
   Hình thành hệ thống Vecxai – Oasinhtơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc cũng là thời điểm Hội nghị Ianta đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước đế quốc, hình thành trật tự hai cực Ianta. Đặc trưng của trật tự này là sự đối đầu giữa hai phe: Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Mĩ và Liên Xô. Trật tự hai cực Ianta chi phối quan hệ quốc tế trpng suốt 4 thập kỉ cuối thể kí XX.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210805

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON