ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc chiến tranh thế giới thế kỉ XX là gì?

  • A. 
   Anh, Pháp, Mĩ dung dưỡng nhượng bộ phát xít.
  • B. 
   khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.
  • C. 
   mâu thuẫn giữa các nước về vấn đề thuộc địa.
  • D. 
   âm mưu muốn bá chủ thế giới của Đức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên nhân sâu xa hay chính là nguyên nhân cơ bản bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

  Đế quốc “già” (Anh, Pháp) có hệ thống thuộc địa rộng lớn >< các nước đế quốc “trẻ” (Mĩ, Đức, Nhật Bản) đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế nhưng lại có quá ít thuộc địa.

  Đến sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, trật tự Vecxai – Oasinhtơn được thiết lập nhưng không giải quyết được triệt để mâu thuẫn này. Đây cũng tiếp tục là nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai.  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210795

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON