ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1945, sự kiện nào đã tạo thời cơ cho các nước Đông Nam Á đứng lên đấu tranh giành độc lập?

  • A. 
   Hồng quân Liên Xô tiến công quân Nhật ở Mãn Châu (Trung Quốc).
  • B. 
   Mĩ bất ngờ ném bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma rồi Na-ga-xa-ki của Nhật Bản.
  • C. 
   Quân Đồng minh tiến vào Đông Nam Á giải giáp quân Nhật.
  • D. 
   Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210746

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF