OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của lực lượng công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX là

  • A. 
   kinh tế kết hợp chính trị.
  • B. 
   kinh tế kết hợp bao động vũ trang.
  • C. 
   đòi quyền lợi kinh tế.
  • D. 
   kinh tế, chính trị và vũ trang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong những năm đầu thế kỉ XX, giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế (tăng lương, giảm giờ làm, …) -> Năm 1925: công nhân bước đầu đấu tranh chính trị + kinh tế (bước đầu chuyển sang tự giác) => Năm 1930: giai cấp công nhân mới chuyển sang đấu tranh tự giác hoàn toàn, đấu tranh vì mục tiêu chính trị (chống Pháp, giành độc lập dân tộc).  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210820

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON