ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian.

  1. Nước Cộng hòa Ai Cập thành lập.

  2. 17 nước châu Phi được trao trả độc lập.

  3. Nhân dân Angiêri giành được thắng lợi.

  4. Bản Hiến pháp đã chính thức xó bỏ chế độ Apácthai.

  • A. 
   1, 2, 3, 4.    
  • B. 
   3, 1, 2, 4.
  • C. 
   1, 3, 2, 4.  
  • D. 
   2, 1, 3, 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  1. Nước Cộng hòa Ai Cập thành lập.

  2. 17 nước châu Phi được trao trả độc lập.

  3. Nhân dân Angiêri giành được thắng lợi.

  4. Bản Hiến pháp đã chính thức xó bỏ chế độ Apácthai.

  1, 2, 3, 4.    

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210826

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF