ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thời kì 1954 – 1965, thắng lợi nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

  • A. 
   chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).
  • B. 
   trận Ấp Bắc (Mĩ Tho).
  • C. 
   cuộc đấu tranh phá “ấp chiến lược”.
  • D. 
   cao trào “Đồng khởi”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phong trào “Đồng khởi” đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, đánh dấu bước phát triển của cách mạng Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210801

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF